Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

FMCG - Usage & Attitude onderzoek

Usage & Attitude (Markteffect U&A) is een onderzoek naar de algemene beoordeling en gebruik van een specifiek(e) product(categorie). Het doel van U&A onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de oriëntatie, de aankoop en het gebruik van een deze product(categorie) onder een geselecteerde doelgroep.

Wat verdient extra aandacht in de productontwikkeling of communicatie richting de consument? Waar liggen kansen voor jou als producent/retailer?

Bij Usage & Attitude onderzoek richten we ons op de volgende aspecten:

Product

Heeft betrekking op 'wat'. Alle relevante informatie rondom het product of de categorie wordt uitgevraagd.

Kanaal/gebruik

Heeft betrekking op 'wijze'. Op welke manier koopt en gebruikt men het product of de categorie?

Shopper segmentatie

Heeft betrekking op 'wie'. Wie is de shopper en gebruiker en kunnen we verschillen in houding en gedrag onderscheiden?

Ook kan dieper worden ingezoomd op de ‘waar’ en ‘waarom’ van aankopen. Op welke stap de nadruk ligt en voor welke onderzoeksmethode wordt gekozen, is afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek en voorkennis uit eerdere onderzoeken. Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zijn geschikte onderzoeksmethoden voor U&A onderzoek. Kwantitatief (online) onderzoek biedt de mogelijkheid om gedrag en perceptie van consumenten onder een grote steekproef te testen waarbij onderzoeksresultaten zowel op totaalniveau als binnen verschillende (shoppers)segmenten kunnen worden uitgelicht. Kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld middels groepsdiscussies of diepte-interviews, biedt de mogelijkheid om nog dieper inzicht te krijgen in motieven en gebruik van consumenten.

De belangrijkste voordelen van Markteffect U&A onderzoek zijn:

Diepgaand inzicht in de customer journey en de belangrijkste drivers en barrièrs binnen de doelgroep

Praktische aanbevelingen die als input kunnen dienen voor (herziene) positioneringstrategieën en/of marketingplannen

Ook te combineren met aanvullend (digitaal) schaponderzoek

Methoden usage & attitude onderzoek

Afhankelijk van uw doelgroep bepalen we samen op welke manier Markteffect het onderzoek uitvoert. De methode van veldwerk kan bij elk onderzoek verschillen. Dat is met name afhankelijk van uw doelgroep. Consumentenonderzoek voeren we voornamelijk uit door middel van online veldwerk en ons eigen onderzoekspanel. Als uw doelgroep bestaat uit zakelijke beslissers, dan zal het veldwerk vaak telefonisch of via onze doelgroeppanels plaatsvinden. 

Voor wie is usage & attitude onderzoek geschikt?

Consumentenonderzoek

Markteffect voert usage & attitude onderzoek uit voor organisaties die meer inzicht willen krijgen in het gebruik en de houding van consumenten ten aanzien van een bepaald product of productcategorie.

B2B-onderzoek

Usage & attitude onderzoek voeren we ook uit voor organisaties die business-to-business opereren. Wij zorgen ervoor dat we de juiste zakelijke respondenten ondervragen over hun houding en gedrag.

Twee voorbeelden van Usage & Attitude onderzoeken: 


Meer weten over usage & attitude onderzoek?

 

Wilt u ook meer inzicht in de houding en het gedrag van consumenten als het gaat om uw product(categorie)? Neem gerust contact op voor meer informatie of vrijblijvend advies.


Michael Petit
Client Consultant

Wat kost een usage & attitude-onderzoek?

Wij verzorgen voor u:

Kick-off meeting en afstemming

Maatwerk vragenlijst met alle onderwerpen

Het bevragen van uw doelgroep

Analyse en rapportage inclusief aanbevelingen

cup icon

Bereken nu binnen één minuut de prijs voor het uitvoeren van uw eigen usage & attitude-onderzoek.

Na het invullen van uw wensen ontvangt u direct een prijsindicatie op uw scherm!

Bereken de prijs
  • Vrijblijvend contact met één van onze client consultants
  • Indien gewenst een offerte op maat binnen 24 uur