Phone

Usage & Attitude onderzoek

Hoe ziet en gebruikt men uw product eigenlijk?

Usage & attitude onderzoek geeft inzicht in het gebruik en de houding ten aanzien van een bepaald(e) product (categorieën). Denk hierbij aan vragen die antwoord geven op het wie, wat, waar, wanneer, waarom en de wijze rondom een product of categorie (de 6 W’s).

We onderscheiden drie stappen in usage & attitude onderzoek:

Product

Heeft betrekking op 'wat'. Alle relevante informatie rondom het product of de categorie wordt uitgevraagd.

Kanaal/gebruik

Heeft betrekking op 'wijze'. Op welke manier koopt en gebruikt men het product of de categorie?

Shopper segmentatie

Heeft betrekking op 'wie'. Wie is de shopper en gebruiker en kunnen we verschillen in houding en gedrag onderscheiden?

Stappen in usage & attitude onderzoek

Deze drie stappen komen vrijwel altijd voor in usage & attitude onderzoeken. Op welke stap de nadruk ligt, is afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek en voorkennis uit eerdere onderzoeken. Met usage & attitude onderzoek is het mogelijk om het gehele oriëntatie, aankoop en gebruiksproces in kaart te brengen.
Het zorgt voor inzichten in de perceptie van het product of de dienst van potentiële klanten. Zo draagt het bijvoorbeeld bij aan een positioneringsstrategie binnen de marketing en een goede voorbereiding voor een marketingstrategie in een marketingplan.


Meer weten over usage & attitude onderzoek?

 

Wilt u ook meer inzicht in de houding en het gedrag van consumenten als het gaat om uw product(categorie)? Neem gerust contact op voor meer informatie of vrijblijvend advies.


Thomas Huigen
Client consultant

Methoden usage & attitude onderzoek

Afhankelijk van uw doelgroep bepalen we samen op welke manier Markteffect het onderzoek uitvoert. De methode van veldwerk kan bij elk onderzoek verschillen. Dat is met name afhankelijk van uw doelgroep. Consumentenonderzoek voeren we voornamelijk uit door middel van online veldwerk en ons eigen onderzoekspanel. Als uw doelgroep bestaat uit zakelijke beslissers, dan zal het veldwerk vaak telefonisch of via onze doelgroeppanels plaatsvinden. 

Voor wie is usage & attitude onderzoek geschikt?

Consumentenonderzoek

Markteffect voert usage & attitude onderzoek uit voor oganisaties die meer inzicht willen krijgen in het gebruik en de houding van consumenten ten aanzien van een bepaald product of productcategorie.

B2B-onderzoek

Usage & attitude onderzoek voeren we ook uit voor organisaties die business-to-business opereren. Wij zorgen ervoor dat we de juiste zakelijke respondenten ondervragen over hun houding en gedrag.

Wat kost een usage & attitude-onderzoek?

Wij verzorgen voor u:

Kick-off meeting en afstemming

Maatwerk vragenlijst met alle onderwerpen

Het bevragen van uw doelgroep

Analyse en rapportage inclusief aanbevelingen

cup icon

Bereken nu binnen één minuut de prijs voor het uitvoeren van uw eigen usage & attitude-onderzoek.

Na het invullen van uw wensen ontvangt u direct een prijsindicatie op uw scherm!

Bereken de prijs
  • Vrijblijvend contact met één van onze client consultants
  • Indien gewenst een offerte op maat binnen 24 uur