Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Imago-onderzoek

Weten hoe uw doelgroep écht over u denkt?

Een goed imago komt te voet en gaat te paard. Een veel gehoord spreekwoord dat maar al te duidelijk aangeeft dat een positieve verandering in imago een langdurig en uitdagend proces is. De rol van het imago is essentieel in de oriëntatie- en beslissingsfase van uw potentiële afnemers. Een organisatie met een uitstraling die past bij de wensen van de doelgroep heeft een enorm concurrentievoordeel. Door middel van imago-onderzoek brengt Markteffect in kaart in hoeverre uw imago aansluit op uw gewenste imago en kernwaarden.

Rol van het imago

Als uw doelgroep bekend is met uw naam wil dat nog niet zeggen dat zij producten en/of diensten bij u gaan afnemen. De concurrentie ligt op de loer en uw doelgroep zal een gefundeerde, weloverwogen keuze willen maken. Imago speelt daarin een cruciale rol. Een voorbeeld is een organisatie die door consumenten niet wordt overwogen, omdat zij het imago heeft enorm duur te zijn. Ook al is dit niet waar, toch nemen veel consumenten de organisatie niet verder in overweging.

Gewenst imago

Om gericht imago-onderzoek uit te voeren, nemen we als uitgangspunt de identiteit (wie zijn we?) en het gewenste imago (wat is het gewenste beeld van de organisatie?). Het gewenste imago kan bestaan uit typeringen waarin de organisatie wil uitblinken: imagowaarden. Een organisatie die zich wil profileren als innovatief kan hiermee toetsen in hoeverre de doelgroep dit herkent. Op deze manier weten in hoeverre de doelgroep de gewenste imagowaarden passend vindt.

Meten van imago

Markteffect heeft ervaring met imago onderzoek in uiteenlopende branches. Afhankelijk van uw doelgroep bepalen we samen op welke manier we het onderzoek uitvoeren. Om de doelgroep optimaal te ondervragen, leveren wij maatwerk.

Online veldwerk

Telefonisch veldwerk

Doelgroeppanels

Analyse van de resultaten

Imagomatrix

Markteffect geeft tijdens de rapportage van de resultaten uw imago op een visuele wijze weer. Dit doen we onder andere met imagomatrix, waarin we weergeven in hoeverre:

  • De doelgroep een beeld heeft van het aspect;
  • De doelgroep het aspect passend vindt bij de organisatie.

De aspecten die relatief hoog scoren op beide waarden zorgen voor het onderscheidend vermogen van uw organisatie. Als een aspect lager scoort, moet u werken aan het uitdragen of de passendheid van het aspect. 

Conversieratio

Een belangrijke graadmeter voor het succes van organisaties is de conversieratio. Markteffect brengt met een geijkte methode in kaart welk percentage van de doelgroep uw producten of diensten kent en overweegt en welk percentage er een voorkeur voor heeft.

Uw doelgroep komt namelijk niet alleen met de communicatie van uw organisatie, maar ook die van uw concurrenten in aanraking. Door inzicht te verkrijgen in de belangrijkste graadmeters, kunt u een strategie bepalen die leidt tot een hogere conversieratio. We helpen u hier graag bij!

Twee voorbeelden van imago-onderzoeken: 


Meer weten over imago onderzoek?

Voor meer informatie over imago onderzoek, de werkwijze van Markteffect of overige vragen kunt u contact met ons opnemen. 


Thomas Huigen
Client Consultant

Wat kost een imago-onderzoek?

Wij verzorgen voor u:

Kick-off meeting en afstemming

Maatwerk vragenlijst met alle onderwerpen

Het bevragen van uw doelgroep

Analyse en rapportage inclusief aanbevelingen

cup icon

Bereken nu binnen één minuut de prijs voor het uitvoeren van uw eigen imago-onderzoek.

Na het invullen van uw wensen ontvangt u direct een prijsindicatie op uw scherm!

Bereken de prijs
  • Vrijblijvend contact met één van onze client consultants
  • Indien gewenst een offerte op maat binnen 24 uur