Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Boek: De rol van ouders in het studiekeuzeproces

Eindhoven, 22 januari 2019

De afgelopen jaren is er veel veranderd in onderwijsland. Het leenstelsel is veranderd, het medialandschap wordt steeds dynamischer, de student ervaart steeds meer stress en het aanbod van opleidingen wordt groter (denk aan bachelors, masters, Associate Degree, etc). De maatschappij stelt steeds meer wensen en eisen aan de inhoud van opleidingen en de werkwijze van onderwijsinstellingen. Het leven van studenten en vmbo, havo en vwo-scholieren verandert constant en de behoefte aan advies en begeleiding groeit. Onderwijsinstellingen en ouders spelen hier een belangrijke rol in.

quote

Het impactvol bereiken, begeleiden en adviseren van jongeren door in te spelen op de ontwikkelingen binnen het onderwijs, dat is de ideale situatie.

Anouk de Boer, Onderzoeksspecialist Markteffect

Cruciale informatie betreffende het studiekeuzeproces
Voor kennisinstellingen is het overtuigen van potentiële instromende studenten van cruciaal belang. Om inzicht te krijgen in het studiekeuzeproces en de rol van de ouders hierin heeft Markteffect onderzoek gedaan naar de rol en mate van beïnvloeding van ouders. De resultaten van dit onderzoek zijn gecombineerd met visies en kennis van Nederlandse experts binnen het onderwijs en zijn gebundeld in een boek. In 2014 voerde Markteffect een vergelijkbaar onderzoek uit, de resultaten hiervan zullen vergeleken worden met de resultaten van het huidige onderzoek en zijn terug te zien in het boek.

Een must-read binnen het onderwijs
Het boek is een must-read omdat er in de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd is binnen het onderwijs. Denk hierbij aan de afschaffing van de basisbeurs, maar ook aan de rol en de betrokkenheid van de ouders binnen het keuzeproces van de scholieren. In het boek is relevante en boeiende informatie te vinden voor zowel betrokkenen binnen het Voorgezet Onderwijs, MBO, HBO en WO. Om relevante informatie over deze ontwikkelingen te verkijgen heeft er een omvangrijk onderzoek plaatsgevonden onder ruim 1.300 ouders van middelbare scholieren, bijna 2.000 middelbare scholieren en zes experts binnen het onderwijs.

Ruim 1.300

ouders hebben in 2018 deelgenomen aan dit onderzoek

Bijna 2.000

scholieren hebben in 2018 deelgenomen aan dit onderzoek

18 extra 

diepte-interviews met ouders

quote

Het overtuigen van potentiële instromende studenten om een studie te gaan volgen op de eigen kennisinstelling is van cruciaal belang om constant voldoende instroom te genereren. Ouders vertolken tijdens het keuzeproces verschillende rollen. We hebben kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd om inzicht te krijgen in de (beïnvloedende) rol van ouders tijdens het studieproces.

Davy Zwegers, Client Consultant Markteffect

Specialist binnen het onderwijs
Markteffect is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek binnen het onderwijs. Zo is Markteffect uitvoerder van de jaarlijkse mbo-, hbo- en wo-imagomonitor en vindt er jaarlijks onderzoek naar studiekeuzegedrag onder scholieren plaats. Markteffect is door het Financiële Dagblad uitgeroepen tot FD Gazelle in 2012, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Geïnteresseerd in het bestellen van het boek of heeft u vragen? Neem gerust contact op met Edgar de Beule of Davy Zwegers via T: 040-239 00 90 of M: info@markteffect.nl. Het budget voor het bestellen van het boek (digitale variant en één printed magazine) bedraagt € 1.950,- exclusief geldende BTW, per organisatie/onderwijsinstelling.


Meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over het boek of over het onderwijscongres? Kijk dan op www.markteffect.nl of op www.hetonderwijscongres.nl.


Edgar de Beule
Directeur Markteffect