Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Kwalitatief onderzoek

Wat is kwalitatief onderzoek?  

Soms kan kwalitatief onderzoek beter antwoord geven op een onderzoeksvraag dan kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek wordt ingezet wanneer inzicht gewenst is in achterliggende argumenten en gedachtegangen van een bepaalde doelgroep. De uitkomst van kwalitatief onderzoek is dan ook niet gebaseerd op harde cijfers en percentages, maar op gegeven toelichtingen en reacties.

Veldwerk

Kwalititatief onderzoek vereist minder respondenten, maar hun tijdsinvestering is beduidend groter. Markteffect beschikt over een groot kwalitatief onderzoekspanel met circa 4.000 respondenten. Deze respondenten hebben aangegeven vaker deel te willen nemen aan kwalitatief onderzoek. Door middel van een screeningsvragenlijst kunnen zij worden uitgenodigd voor het onderzoek, waarna Markteffect een selectie kan maken op basis van hun demografische kenmerken die een goede weerspiegeling geeft van de doelgroep van het desbetreffende onderzoek. Ook wanneer de doelgroep bestaat uit bekenden, zoals klanten of medewerkers, kan Markteffect de respondentenwerving van u overnemen. Na afloop van een kwalitatief onderzoek zal Markteffect de respondenten vragen deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen worden teruggekoppeld aan de moderator, zodat toekomstige kwalitatieve onderzoeken geoptimaliseerd kunnen worden.

Methodes

Er zijn verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodes, zoals diepte-interviews, groepsdiscussies en online communities. Een omschrijving van deze methodes kunt u vinden op de desbetreffende pagina's. Wij adviseren u graag welke methode het beste bij u past!

Twee voorbeelden van kwalitatief onderzoek:


Meer weten over kwalitatief onderzoek?

 

Wilt u kwalitatief onderzoek uitvoeren? Wij helpen u graag met het zoeken van de meest geschikte methode. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.


Mirjam Verbon
Onderzoeksspecialist

Wat kost kwalitatief onderzoek?

U krijgt van ons:

Kick-off meeting en afstemming

Werving van respondenten

Ervaren moderator

Uitgebreide rapportage

cup icon

Bereken nu binnen één minuut de prijs voor het uitvoeren van uw eigen kwalitatief onderzoek.

Na het invullen van uw wensen ontvangt u direct een prijsindicatie op uw scherm!

Bereken de prijs
  • Vrijblijvend contact met één van onze client consultants
  • Indien gewenst een offerte op maat binnen 24 uur