Phone

Diepte interviews

Voor sommige onderzoeksvraagstukken leent kwalitatief onderzoek zich beter om het gewenste resultaat te krijgen. Een vorm van kwalitatief onderzoek zijn diepte interviews. Deze methode is uitermate geschikt wanneer men de achterliggende gedachtes voor vertoond gedrag wil achterhalen of geïnteresseerd is in de individuele opvattingen over uw product of organisatie.

Methode

Een diepte interview dient semi-gestructureerd te verlopen. Het is namelijk van belang dat alle vooraf bepaalde onderwerpen te behandelen, maar vanwege het interactieve karakter van het interview is het gesprek ook niet volledig te sturen. Om er zeker van te zijn dat alle onderwerpen tijdens het interview worden behandeld, stelt de onderzoeksspecialist een interviewscript op. In dit script staan de onderwerpen die tijdens het diepte interview zullen worden behandeld. Uiteindelijk zal de onderzoeksspecialist de diepte interviews volledig analyseren.

Diepte interviews als aanvulling op kwantitatief onderzoek

In sommige gevallen kunnen diepte interviews ook een goede aanvulling zijn op kwantitatief onderzoek. Zo kunnen diepte interviews helpen de vragenlijst voor het kwantitatief onderzoek beter af te stemmen, door bijvoorbeeld te achterhalen welke aspecten van invloed zijn op de klanttevredenheid. Diepte interviews kunnen ook ingezet worden om oplossingen te vinden voor de pijnpunten die naar voren zijn gekomen tijdens kwantitatief onderzoek. Andersom kan kwantitatief onderzoek ook dienen als aanvulling op diepte interviews, door uit te wijzen of de meningen en bevindingen van de interviewees representatief zijn voor de gehele doelgroep.

Mogelijkheid om achterliggende gedachtes en motivaties te doorgronden

Duidelijke structuur, maar toch interactief

Prima aanvulling op kwantitatief onderzoek

Specialisme

Marktonderzoek is een vak. Dit geldt nog meer voor kwalitatief onderzoek. Het is van groot belang dat de interviewer past bij uw doelgroep en kennis heeft van uw organisatie. Zo kan het dus voor komen dat er voor een onderzoeksvraagstuk in het onderwijs een andere interviewer ingeschakeld zal worden dan voor een onderzoeksvraagstuk in de financiële dienstverlening. Markteffect heeft verschillende specialisten in dienst passend bij uw onderzoeksvraagstuk.

Daarnaast heeft Markteffect de beschikking over eigen inhouse faciliteiten waar kwalitatief onderzoek plaats kan vinden. Diepte interviews kunnen echter op diverse locaties worden uitgevoerd en vaak is het dan ook zo dat diepte interviews op de locatie van de geïnterviewde persoon worden uitgevoerd. Het is immers van belang om het de geïnterviewde zo makkelijk mogelijk te maken. Diepte interviews zijn in de regel altijd anoniem.

Twee voorbeelden van diepte interviews:

Wat kosten diepte interviews?

U krijgt van ons:

Kick-off meeting en afstemming

Ervaren moderator

Locatie met meekijkruimte

Analyse en rapportage inclusief aanbevelingen

cup icon

Bereken nu binnen één minuut de prijs voor het uitvoeren van diepte interviews.

Na het invullen van uw wensen ontvangt u direct een prijsindicatie op uw scherm!

Bereken de prijs
  • Vrijblijvend contact met één van onze research consultants
  • Indien gewenst een offerte op maat binnen 24 uur