Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Nieuws

Ruim helft van de marketeers gaat uit van verloren jaar

29 april 2020

Marktonderzoeksbureau Markteffect deed in april jl. in samenwerking met Marketingtribune onderzoek onder marketeers naar de gevolgen van de coronacrisis. ‘De campagnes zijn minder salesgericht, nu juist meer branding.’

Vrijwel alle respondenten (n= 264) merken dat het coronavirus invloed heeft op hun werkzaamheden. Naast het feit dat de overgrote meerderheid thuiswerkt, geeft de helft van de respondenten aan een verminderde omzet op te merken. Deze achterstand in omzet is volgens slechts één op de tien respondenten nog in te halen in de rest van het jaar.

De aanpassingen in campagnes hebben voornamelijk te maken met een verlaging van het budget, verandering in tone-of-voice of het inzetten van andere kanalen.

De coronacrisis heeft ook invloed op marketingcampagnes. Zo geeft de helft van de respondenten aan dat zij lopende campagnes hebben aangepast. Deze aanpassingen hebben voornamelijk te maken met een verlaging van het budget, verandering in tone-of-voice of het inzetten van andere kanalen. Drie op de tien respondenten geven aan dat er nieuwe marketingcampagnes zijn ingezet en ruim één op de drie respondenten heeft marketingcampagnes zelfs stopgezet.

Ruim driekwart van de respondenten verwacht dat de coronacrisis op de korte termijn gevolgen zal hebben voor hun bedrijf en voor de branche waarin ze werkzaam zijn.

Gevolgen die men op de korte termijn verwacht zijn onder andere omzetverlies en verschuivingen in projecten en campagnes. Op de langere termijn verwacht men dat de huidige crisis zal leiden tot een andere manier van werken (meer thuiswerken en meer digitaal) en een wijziging in de omzet. Voor sommige branches zal het een hogere omzet betekenen, voor andere juist een lagere omzet.

Bijna één op de vijf respondenten maakt zich in (zeer) grote mate zorgen over de continuïteit van hun bedrijf. Waar grotere bedrijven een tegenslag wel kunnen verwerken, is het voor zzp'ers een onzekere tijd. Drie op de tien respondenten geven dan ook aan in (zeer) grote mate behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit de overheid.

Gevolgen coronacrisis
Ruim de helft van de respondenten merkt dat het coronavirus leidt tot een verminderde omzet vanwege de uitstel van projecten of aankopen (52%) en/of een afname in nieuwe projecten of aankopen (52%).  Slechts één op de tien respondenten die een verminderde omzet opmerkt (9%) verwacht dat deze achterstand nog ingehaald kan worden in de rest van het jaar. Ruim de helft (52%) verwacht echter dat de achterstand niet meer in te halen is gedurende het jaar.

Wat merk je tot nu toe van de coronacrisis?

Verwacht je dat de teruggang in omzet in de rest van het jaar nog kan worden ingehaald?

Marktetingcampagnes
Het merendeel van de respondenten geeft aan dat lopende marketingcampagnes zijn aangepast (50%), stopgezet (36%) of dat nieuwe campagnes zijn ingezet (31%);

Aanpassingen aan lopende marketingcampagnes hebben voornamelijk te maken met een verlaging van budgetten, gecommuniceerde boodschap of ingezette kanalen.

Heeft het coronavirus invloed op lopende campagnes?

Gevolgen op korte en lange termijn
Ruim driekwart van de respondenten is het ermee eens dat het coronavirus op de korte termijn gevolgen zal hebben voor hun branche (76%) of bedrijf (76%);

Gevolgen die op de korte termijn verwacht worden zijn onder andere arbeidstekort, omzetverlies en verschuivingen in projecten en campagnes;

Respondenten verwachten op de lange termijn een andere manier van werken (meer thuiswerken en meer digitaal) of een verminderde of juist hogere omzet;

Het merendeel van de respondenten die op de korte of lange termijn gevolgen verwachten voor het bedrijf waar zij werken (74%) geven aan dat hun bedrijf hier maatregelen tegen neemt. Deze maatregelen hebben voornamelijk te maken met thuiswerken en kostenbesparing.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?

Continuïteit
Bijna één op de vijf respondenten (18%) maakt zich in (zeer) grote mate zorgen over de continuïteit van hun bedrijf of het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Uit de toelichtingen blijkt dat men name kleinere bedrijven of zzp’ers zich zorgen maken.

In hoeverre maak je je zorgen over de continuiteit van het bedrijf?

Maatregelen overheid
Drie op de tien respondenten (31%) geven aan in (zeer) grote mate behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit de overheid om de gevolgen van de crisis te beperken. Eén derde (33%) geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. Twee op de vijf respondenten (40%) vinden dat de door de overheid genomen maatregelen voor bedrijven en zzp’ers voldoende zijn.  Slechts 13% is het hier (helemaal) mee oneens. Uit de toelichtingen blijkt dat een aantal respondenten vinden dat ondernemers nou eenmaal risico lopen en dat de overheid dit niet altijd hoeft te ondervangen. Anderen geven aan dat de overheidssteun voor hun bedrijf toereikend is, maar dat zij zien dat dit voor zzp’ers niet het geval is.

De overheidsmaatregelen ivm de coronacrisis zijn voldoende voor bedrijven en ZZP-ers?

Dit artikel werd geplaatst op 28 april op de website van MarketingTribune


Meer weten?


Voor meer informatie over bovenstaand onderzoek kunt u terecht bij Michael Petit. 


Michael Petit
Client Consultant