Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

GAP-analyse

Inzicht in de GAPs tussen de gewenste identiteit en de huidige identiteit van uw organisatie?

Wenst u inzicht in de huidige identiteit, de gewenste identiteit en het imago van uw organisatie en uw dienstverlening?

Een GAP-analyse is een methode om een vergelijking te maken tussen een bestaande en een gewenste situatie. Met een GAP-analyse worden de verschillen tussen de identiteit en het imago van een organisatie in kaart gebracht. Het helpt uw organisatie bij het maken van de juiste keuzes ter versterking van het imago. Het resultaat kan gebruikt worden om een verbeterplan op te stellen en om de GAPs weg te werken. Het huidige imago kan in kaart worden gebracht door middel van online en/of telefonisch onderzoek onder klanten, relaties en/of consumenten.

Een voorbeeld van onze GAP-analyse? Bekijk een voorbeeld hoe wij dit in de praktijk hebben toegepast voor TomTom. Klik hier voor het voorbeeld.

Gewenst imago in kaart brengen

Hoe kijkt de markt tegen de dienstverlening aan?

Actieplan opstellen om de GAPs weg te werken

Imago

Hoe de kernwaarden worden gezien door de doelgroep kan inzichtelijk worden gemaakt met een imagomatrix. Hierin worden de waarden die belangrijk zijn voor een organisatie, zogeheten imagoaspecten, worden getoetst op twee assen, namelijk de profielwaarde en de relatieve imagowaarde.

De profielwaarde geeft het percentage van uw doelgroep weer dat een indruk heeft van het desbetreffend imagoaspect. De relatieve imagowaarde geeft van deze groep het percentage weer dat het imagoaspect passend vindt. Op deze manier kunnen uw imagoaspecten ingedeeld worden in vier kwadranten, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt welke imagoaspecten uw sterke punten zijn, meer bekendheid nodig hebben, meer bewezen moeten worden of minder prioriteit hebben.

Dit model geeft concreet weer aan welke knoppen u dient te draaien om de identiteit en het imago beter op elkaar aan te laten sluiten.

Associaties

Waar denkt de doelgroep aan bij het horen van de naam van uw organisatie of bij het zien van een logo of andere uitingen? Zijn deze associaties positief of negatief? En in welke mate sluit dit aan bij het beeld dat u wenst? Wat is de aanleiding van het vormen van een beeld? Dit zijn vragen die met deze analyse in kaart worden gebracht.

GAP

Op basis van de verkregen informatie wordt vastgesteld waar de grootste GAPs liggen, zodat u een concreet verbeterplan heeft om de GAPs te dichten.


Meer weten over dit onderzoek?

 

Wilt u meer weten over de GAP-analyse? Neem dan telefonisch of via de mail contact op met onze Client manager.


Danny Meulenbroeks
Client Manager