Phone

GAP-analyse

Wenst u inzicht in de huidige identiteit, de gewenste identiteit en het imago van uw organisatie en uw dienstverlening? Een Gap Analyse is een methode om een vergelijking te maken tussen een bestaande en een gewenste situatie. Met een Gap analyse worden de verschillen tussen de identiteit en het imago van een organisatie in kaart gebracht. Het helpt uw organisatie bij het maken van de juiste keuzes ter versterking van het imago. Het resultaat kan gebruikt worden om een verbeterplan op te stellen en om de gaps weg te werken. Met als uiteindelijke doel de klantenbinding verder te verhogen.

Om tot een goede Gap Analyse te kunnen komen, zullen er verschillende onderzoeken moeten worden uitgevoerd. De huidige en gewenste identiteit wordt door middel van een intern onderzoek binnen de eigen organisatie in kaart gebracht. Het huidige imago wordt in kaart gebracht door een online en/of telefonisch onderzoek onder klanten, relaties en/of consumenten. Het geeft inzicht in de klantbehoefte en de klantbeleving.