Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Klantcase: Hogeschool Leiden

Macrodoelmatigheidsonderzoek Masteropleiding Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg Hogeschool Leiden 

De ontwikkelingen in Zorg en Welzijn hebben een grote impact op het leven en de leefomgeving van burgers. Medisch specialisten, waaronder fysiotherapeuten spelen vaak een centrale rol in het behouden en verbeteren van bewegend functioneren in het dagelijks leven van burgers met (hoog risico op) een chronische aandoening. Om dit goed te kunnen organiseren moeten fysiotherapeuten zich nieuwe competenties eigen maken. Hogeschool Leiden wil met het ontwikkelen en aanbieden van de masteropleiding ‘Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg’ (FWB) inspelen op de kennis- en vaardigheidslacune bij fysiotherapeuten om, vanuit hun specifieke deskundigheid op het terrein van het bewegend functioneren, als één van de regisseurs in de wijk deskundig en bedrijfsmatig in te spelen op wat nodig is in het sterk veranderende werkveld van Zorg en Welzijn.

Om een nieuwe opleiding bekostigd te krijgen dienen hogescholen een macrodoelmatigheidstoets uit te voeren en deze ter goedkeuring aan te bieden bij het CDHO. Markteffect is door Hogeschool Leiden gevraagd om te ondersteunen bij het vergaren van relevante inzichten uit de arbeidsmarkt en de instroomdoelgroep om inzicht te verkrijgen in de behoefte van deze doelgroepen.

Doel

Inzicht verkrijgen in de maatschappelijke behoefte alsmede de behoefte van de arbeidsmarkt vanuit zowel werkgevers als potentiële studenten (fysiotherapeuten en huidige bachelor studenten)

Methode

Kwalitatief onderzoek (diepte-interviews met werkgevers & online community met huidige studenten) en kwantitatief onderzoek (telefonische enquête onder fysiotherapeuten)

Effect

Input voor het complementeren van de macrodoelmatigheidstoets, dusdanig dat de behoefte is aangetoond en de opleiding reeds is goedgekeurd door het CDHO en vanaf september 2019 zal worden aangeboden door Hogeschool Leiden

Kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek
Markteffect is dit onderzoek gestart door 8 diepte-interviews uit te voeren met werkgevers die fysiotherapeuten in dienst hebben door Markteffect’s senior moderator. Tijdens deze interviews zijn de opleidingsbehoeften, de ontwikkelen en uitdagingen in kaart gebracht en is de inhoud van de master beoordeeld door de respondenten. Tevens is er een driedaagse online community uitgevoerd met 22 huidige bachelor studenten van de opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Leiden naar hun opleidingsbehoeften en de beoordeling van de master. De resultaten van deze community zijn gekwantificeerd middels een online enquête onder huidige bachelor studenten van de opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Leiden, Saxion en de Hanzehogeschool waarbij in totaal 83 studenten de enquête hebben ingevuld. Om de behoefte vanuit de arbeidsmarkt te kwantificeren zijn tevens 100 werkzame fysiotherapeuten middels een online enquête middels de inzet van het b2bpanel (90.000 leden) en consumentenpanel (255.000 leden) bevraagd naar hun opleidingsbehoeften en de beoordeling van de master.

quote

“We hebben steeds veel te doen en gebrek aan tijd, een macrodoelmatigheidstoets komt erbij , het gewone werk gaat gewoon door en dan hoop je een partij te vinden die direct handelt, mede op grond van veel ervaring goed begrijpt wat je vragen zijn en snel, deskundig en efficiënt onderzoek doet, en dat is precies wat Davy en zijn team met en voor ons deden.''

Nico van Tol, Directeur Faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Leiden

3

verschillende doelgroepen

Ruim 200

respondenten zijn ondervraagd

Inzichten uit het onderzoek

De resultaten van het onderzoek hebben Hogeschool Leiden inzicht gegeven in de opleidingsbehoeften en de beoordeling van de master. De resultaten zijn door Hogeschool Leiden gebruikt om de macrodoelmatigheidstoets te completeren en inmiddels anno oktober 2018 goedkeuring te krijgen voor het bekostigd aanbieden van de master vanaf september 2019.


Meer weten over dit onderzoek?

 

Bent u benieuwd hoe Markteffect een dergelijk onderzoek uitvoert? Neem dan gerust contact op met Davy voor meer informatie en vrijblijvend advies.


Davy Zwegers
Client Consultant