Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Klantcase: Fraudehelpdesk

Fraudehelpdesk.nl: Naamsbekendheid- en imago-onderzoek

Fraudehelpdesk.nl wil voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. De organisatie behoedt consumenten en bedrijven voor oplichtingspraktijken en maakt hen weerbaarder tegen fraude. Dat gebeurt door mensen bewust te maken van de risico’s op fraude. Fraudeslachtoffers wordt door Fraudehelpdesk.nl een helpende hand geboden, door hen naar de juiste instantie te verwijzen.

Fraudehelpdesk.nl had de wens om haar actuele naamsbekendheid en imago in kaart te brengen. Daarnaast wenste de organisatie inzicht te verkrijgen in de ervaringen van consumenten met fraude. Aan de hand van deze inzichten kon duidelijk gemaakt worden in welke mate het grote publiek bekend is met Fraudehelpdesk.nl en hoe momenteel met fraude wordt omgegaan. Vervolgens kunnen inzichten  worden gebruikt om beter in te spelen op de actualiteit en Fraudehelpdesk.nl in bekendheid te laten stijgen.

Doel

Het in kaart brengen van de naamsbekendheid en het imago van Fraudehelpdesk.nl

Methode

Online vragenlijst ingevuld door een nationaal representatieve steekproef voor de Nederlandse bevolking

Effect

Het bevestigen van de noodzaak van het bestaan van Fraudehelpdesk.nl en het verder vergroten van de bekendheid door met de onderzoeksresultaten de pers te benaderen

Uitvoering van het online onderzoek
Het onderzoek is door middel van online veldwerk uitgevoerd onder 1.000 consumenten van 18 jaar en ouder. Online onderzoek is een effectieve methode om data te verzamelen, vanwege de korte doorlooptijd en de mogelijkheid om gericht te segmenteren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om zuivere metingen te doen met betrekking tot naamsbekendheid, zowel spontaan als geholpen, doordat de respondenten vooraf niet op de hoogte zijn van het onderzoeksdoel.

quote

“Aanvullend op het onderzoek, kwam Markeffect met eigen initiatief waardoor er extra verrassende uitkomsten uit het onderzoek rolden.”

André Vermeulen, woordvoerder Fraudehelpdesk.nl

2003

Het jaar waarin Fraudehelpdesk is opgericht

100.000

fraudemeldingen op jaarbasis

2 miljoen

valse e-mails ontvangen sinds 2013

Inzichten uit het onderzoek

Met de onderzoeksresultaten is door Fraudehelpdesk.nl een persbericht opgesteld wat gepubliceerd is door het Algemeen Dagblad, zowel online als in de papieren versie van de krant. Deze publicaties dragen bij aan het verder vergroten van de naamsbekendheid van Fraudehelpdesk.nl, waardoor nog meer consumenten hun weg kunnen vinden naar het meldpunt voor het melden van fraude en voor het vinden van tips om zich te behoeden tegen fraude.


Meer weten over dit onderzoek?

 

Wilt u meer weten over naamsbekendheid- en imago-onderzoek en hoe de verschillende niveaus van naamsbekendheid voor uw organisatie in kaart gebracht kunnen worden?

Neem gerust contact op voor meer informatie en vrijblijvend advies.


Michael Petit
Client Consultant