Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Klantcase: Brandweer Zuid-Limburg

Brandweer Zuid-Limburg – Onderzoek medewerkerstevredenheid

Brandweer Zuid Limburg is een organisatie die actief is in 18 gemeenten in Zuid Limburg, in een gebied met in totaal 630.000 inwoners. De Brandweer Zuid Limburg blust branden, bestrijdt ongevallen met gevaarlijke stoffen en bevrijdt verkeersslachtoffers uit voertuigen. Tevens is de Brandweer belast met de coordinatie en de voorbereidingen voor rampenbestrijding en werkt zij hiervoor nauw samen met de politie en de GGD van Zuid Limburg. In totaal werken er ongeveer 750 medewerkers, waaronder +- 450 vrijwilligers.

630.000 inwoners

telt het verzorgingsgebied van Brandweer Zuid-Limburg 

300

vaste medewerkers

450

vrijwilligers

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen doorgevoerd bij de Brandweer. De OR heeft signalen opgevangen over de werkdruk: deze zou in sommige situaties te hoog zijn en wilt hier graag pro actief op inspelen. De OR heeft onderzoeksbureau Markteffect daarom gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de werkbeleving en de medewerkerstevredenheid, om inzicht te krijgen in de ernst van de situatie. Tevens is inzicht gewenst in de oorzaken, de eventuele gevolgen en wat de Brandweer zou kunnen doen om de mogelijke werkdruk te verlagen.

Doel

Het in kaart brengen de mogelijke werkdruk en de ernst hiervan onder alle medewerkers en vrijwilligers van Brandweer Zuid Limburg

Methode

Een online, kwantitatief onderzoek onder alle medewerkers

Effect

Inzicht in de daadwerkelijke ernst van de werkdruk, de oorzaken en de gevolgen en de manier waarop Brandweer Zuid Limburg hier het beste mee om kan gaan

Methodiek 
Markteffect heeft in een uitgebreid online onderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers en vrijwilligers van Brandweer Zuid Limburg. In dit onderzoek zijn onder andere de volgende onderwerpen meegenomen:

  • Medewerkerstevredenheid
  • Werkdruk
  • Net promotor score
  • Loyaliteit
  • Verschillen werknemers & vrijwilligers
quote

“Dankzij het onderzoek van Markteffect hebben we inzicht gekregen in de ernst van de situatie m.b.t. de werkdruk en hoe wij onze medewerkers en vrijwilligers hierin kunnen ontzien. Zonder hen zijn we nergens en wij zijn trots op hun werk. Daarom willen we m.b.v. de resultaten uit dit onderzoek laten zien hoe belangrijk we dit thema vinden en graag snel willen schakelen. Uiteindelijk bood het rapport precies de inzichten die we nodig hadden.’’

Uitkomsten onderzoek
In de resultaten zijn verschillen waar te nemen op bepaalde aspecten, tussen vaste medewerkers en vrijwilligers. Hoewel er bij beide groepen sprake is van enige vorm van werkdruk, zijn er ook diverse kansen en oplossingen aangedragen om een eventuele negatieve beeldvorming tegen te gaan. Over het algemeen is men erg trots op hun werk bij de Brandweer en heeft men de intentie nog lang hieraan verbonden te blijven.


Meer weten over dit onderzoek?

 

Markteffect voert voor verschillende (inter)nationale opdrachtgevers onderzoek uit naar de betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid van medewerkers. Wilt weten hoe een onderzoek onder uw medewerkers kan leiden tot een hogere tevredenheid en betrokkenheid?

Neem gerust contact op voor vrijblijvend advies!


Michael Petit
Marketing Manager