Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Nationaal Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek 2020 (NLLOO 2020)

Nationale Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek 2020 (NLLOO 2020)

Het thema Leven Lang Ontwikkelen staat landelijk hoog op de agenda en wordt actief gestimuleerd door de overheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Onderwijsinstellingen spelen massaal in op de groeiende behoefte aan trainingen, cursussen en opleidingen onder professionals op de arbeidsmarkt.

Dit vergt aanpassingen in het onderwijsaanbod en in de organisatie rondom voorlichting en promotie. Het bereiken van de juiste doelgroepen met de juiste boodschap en een passend aanbod is cruciaal vooronderwijsinstellingen om succesvol te zijn als aanbieder van trainingen, cursussen en opleidingen voor professionals in het bedrijfsleven. Om onderwijsinstellingen te ondersteunen in hun informatiebehoefte heeft Markteffect begin 2020 het Nationaal Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek uitgebracht. De resultaten van dit onderzoek onder professionals (mbo, hbo en wo niveau) met een opleidingsbehoefte zijn beschreven in een trendrapportage. Hierin wordt inzicht gegeven in de motivatie van de opleidingsbehoefte van professionals, de rol van de werkgever, het oriëntatie- en keuzeproces en de wensen rondom de inhoudelijke invulling van een opleiding, cursus of training.

In het onderzoek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Behoefte aan een opleiding, cursus en/of training en op welk niveau;
 • Rol van de werkgever bij de keuze voor een opleiding, cursus en/of training;
 • Rol die de werkgever neemt bij het stimuleren van de werknemer;
 • Initiatief dat door professionals wordt genomen om een opleiding, cursus of training te volgen;
 • De keuze voor de gewenste aanbieder;
 • Oriëntatieproces (manier van oriënteren, informatiebehoefte en beïnvloeders van de keuze);
 • De keuze voor een mbo-instelling, hogeschool, universiteit, werk gerelateerde instelling of particuliere onderwijsinstelling;
 • Inhoudelijke invulling van de gewenste opleiding, cursus of training;
 • De kennis van het Associatie Degree (Ad) onderwijs;
 • De kennis van het post-hbo onderwijs;
 • Drempels om de oriënteren op een opleiding, cursus of training;
 • De onderwijsinstellingen die door professionals worden overwogen.

De adviesrapportage van het Nationaal Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek is vanaf maart 2020 beschikbaar voor geïnteresseerde onderwijsinstellingen tegen een multi-client tarief van € 1.250,- ex BTW. Voor dit tarief ontvangt u een licentie om het rapport onbeperkt binnen de eigen onderwijsinstelling of organisatie te verspreiden. Daarnaast ontvangt u enkele gedrukte exemplaren van het onderzoek.

quote

Wist je dat?

Meer dan een derde van de middelbare scholieren zegt behoefte te hebben aan méér informatie over een vervolgopleiding. Hetzelfde geldt voor ongeveer de helft van de studenten. Scholieren missen de verhalen van studenten en zouden graag meer duidelijkheid over de opleidingen ontvangen (zoals toekomstperspectieven). Studenten missen echte verhalen van studenten en eerlijkheid in de informatievoorziening vanuit onderwijsinstellingen. Daarnaast zouden ook zij graag meer informatie ontvangen over toekomstperspectieven die verschillende opleidingen bieden en meer opleidingsspecifieke informatie krijgen.


Meer weten over het NLLOO 2020?


Wilt u meer informatie weten over het Nationale Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek 2020 en wat Markteffect voor uw onderwijsinstelling kan betekenen? Neem gerust contact op met Davy Zwegers. 


Davy Zwegers
Client consultant