Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Leven Lang Ontwikkelen: Decisionmakers in het bedrijfsleven

LLO Decisionmakers Bedrijfsleven Monitor
2020-2021

Markteffect heeft in januari en februari 2021 de LLO Decisionmakers Bedrijfsleven Monitor 2020-2021 uitgevoerd. Dit onderzoek en de inhoud van de vragenlijsten is afgestemd met een groep mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen waardoor de inhoud van het onderzoek afgestemd is op de behoefte van de markt.
De resultaten van dit onderzoek onder ruim 2.000 decisionmakers, ofwel beslissers en beïnvloeders, van de ontwikkeling van het personeel binnen hun organisatie (; van alle onderwijsniveaus) staan beschreven in een trendrapportage, welke vanaf middel april beschikbaar is. 

Het thema Leven Lang Ontwikkelen staat landelijk hoog op de agenda en wordt actief gestimuleerd door de overheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Onderwijsinstellingen willen hun maatschappelijke bijdrage leveren om burgers arbeidsfit te houden. Zij zijn niet de enigen, ook veel commerciële opleiders spelen massaal in op de groeiende behoefte aan trainingen, cursussen en opleidingen onder professionals op de arbeidsmarkt.

De enorme noodzaak om op-, om-, & bij te scholen en de grote verwachtingen vanuit professionals & werkgevers vergen aanpassingen in het onderwijsaanbod en in de organisatie van onderwijsinstellingen. 
Het bereiken van de decisionmakers in het bedrijfsleven met de juiste boodschap, een passend aanbod en samenwerkingsvormen is cruciaal voor onderwijsinstellingen om succesvol te zijn als LLO onderwijsaanbieder van trainingen, cursussen en opleidingen voor het bedrijfsleven. 

In de rapportage beschrijft Markeffect hoe decisionmakers omgaan met het thema Leven Lang Ontwikkelen. Welke typen opleidingen men biedt aan haar personeel, en op welk niveau & welke typen opleiders deze opleidingen worden belegd. Daarnaast staat beschreven wat de belangrijkste redenen zijn voor het (bij)scholen van hun personeel en wat van belang is bij de keuze voor een opleidingstraject en opleidingspartner.

Verder komende volgende onderwerpen aan bod:
•    Het oriëntatie- en keuzeproces van werkgevers
•    Voorkeuren op het gebied van onderwijsvorm en verdeling theorie/praktijk
•    Tevredenheid over huidige opleidingspartner;
•    Wensen ten aanzien van ideale samenwerking met opleidingspartner
•    De gewenste wijze van contact met opleidingspartners
•    Thema’s die de komende jaren van belang zijn voor werkgevers
•    Vaardigheden die de komende jaren van belang zijn voor werkgever.

  • Van de LLO Decision makers geeft 85% aan dat binnen hun organisatie medewerkers enigzins of volledig gestimuleerd worden om zichzelf bij te scholen.
  • 46% van de LLO decision makers verwacht dat er in de komende drie jaar in de organisatie trainingen, cursussen of opleidingen op mbo-niveau gevolgd gaan worden;
  • Echter, slechts 26% van de LLO decision makers verwacht dat medewerkers deze opleidingen bij mbo-instellingen gaan volgen.
  • Voor hbo is dit respectievelijk 55% en 30%. De concurrentie blijkt vooral uit werkgerelateerde aanbieders van onderwijs te bestaan, die voor een groter aandeel als opleidingspartner worden gezien.
  • Maar liefst 42% van de LLO decision makers geeft aan niet bekend te zijn met regelingen en subsidies voor scholing vanuit de overheid.

De adviesrapportage van het LLO Decisionmakers Bedrijfsleven Monitor 2020-2021 is af te nemen voor geïnteresseerde (onderwijs)instellingen tegen een multi-client tarief van € 2.500,- ex BTW.
Voor dit tarief ontvangt u een licentie om het rapport onbeperkt binnen de eigen onderwijsinstelling of organisatie te verspreiden. 

Heeft u vragen over ons onderzoek?
Neem gerust contact op met Davy Zwegers of Daan Meinders
.


Meer weten over de LLO Monitor?


Heeft u vragen over ons onderzoek?
Neem gerust contact op met Davy Zwegers of Daan Meinders (d.meinders@markteffect.nl). 


Davy Zwegers
Client consultant Onderwijs