Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Instromers

Instromers

Géén studenten? Géén onderwijsinstelling. Ieder jaar wordt al kort voor de zomer de tussentijdse balans opgemaakt van de voorlopige instroom van de onderwijsinstellingen en het volledige onderwijsaanbod. Na de zomervakantie is eind september de definitieve instroom bekend en kan een evaluatie worden gemaakt wat het daadwerkelijke resultaat is van het wervingscyclus aan aaneengeschakelde voorlichtings- en wervingsactiviteiten.

In deze fase worden veelal ook studenten die instromen op de opleidingen (instromers) geraadpleegd om inzicht te verkrijgen hoe zij terugkijken op de geboden ondersteuning bij het maken van de juiste keuze alsmede het aanmeldingsproces.

Markteffect helpt onderwijsinstellingen bij het evalueren de wijze waarop nieuwe studenten dit proces hebben ervaren en welke verbeterpunten er zijn om de werving voor het nieuwe schooljaar verder te verbeteren. Dit doet Markteffect door een instroomonderzoek uit te voeren onder eerstejaarsstudenten in de maanden oktober en november. Uit ervaring weten we dat dit het ideale moment is om deze groep te bevragen daar waar men goed kan terugkijken op de uiteindelijke keuze.

Eén van de meest relevante inzichten die in het instroomonderzoek wordt verkregen is het feit of de onderwijsinstellingen nu men er een studie volgt voldoet aan de verwachtingen en of de daadwerkelijke ervaring match met hetgeen de onderwijsinstelling heeft uitgestraald of gecommuniceerd tijdens de oriëntatiefase.

quote

Wist je dat?

“Veel instromers het belangrijk vinden dat ze online informatie kunnen vinden over hun latere beroep en de daarbij horende werkzaamheden. Een grote groep krijgt deze informatie echter niet gevonden op de website van de onderwijsinstelling en dat zij hier vaak pas over zijn geïnformeerd toen ze met de opleiding waren gestart.”

In de instroomonderzoeken die Markteffect uitvoert staan veelal de volgende vragen centraal:

  • Hoe is het studiekeuzeproces van de eerstejaarsstudenten verlopen?
  • Hoe hebben eerstejaarsstudenten het proces van aanmelding tot definitieve plaatsing ervaren?
  • Hoe hebben eerstejaarsstudenten de eerste maanden op de onderwijsinstellingen en hun opleiding ervaren?
  • Welke onderdelen kan de onderwijsinstellingen verbeteren aangaande de ondersteuning bij het maken van de keuze en de beleving van de huidige opleiding?

Uiteraard wordt per case bekeken welke vragen relevant zijn voor de onderwijsinstelling en wordt hier rekening mee gehouden bij de opzet van het onderzoek alsmede het gewenste advies.

Ideale moment voor het uitvoeren van een instroomonderzoek zijn de maanden oktober en november.


Meer weten over Instromers?


Wilt u meer informatie over deze fase van de student-journey en wat Markteffect voor uw onderwijsinstelling kan betekenen? Neem gerust contact op met Davy Zwegers. 


Davy Zwegers
Client consultant