Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Bachelor leavers

Bachelor leavers op het hbo en wo die een masteropleiding elders gaan volgen

Bachelorstudenten hebben veel keuzemogelijkheden. Hogescholen en universiteiten trachten uiteraard om hun masteraanbod goed aan te laten sluiten op de studievoorkeuren van potentiële masterstudenten. Huidige bachelorstudenten vormen de in essentie de belangrijkste instroomgroep voor de masteropleidingen van de eigen hogeschool of universiteit. Het realiseren van doorstroom en daarmee instroom voor de masteropleidingen van de hogeschool of universiteit zou daarom onder deze groep het meest kansrijk moeten zijn. Wanneer een bachelorstudent dan ook de hogeschool of universiteit verlaat zonder deze natuurlijke doorstroming naar één van de masters te volgen, is het belangrijk om te achterhalen wat de motieven van deze zogeheten groep ‘Leavers’* zijn.

Markteffect doet onderzoek naar de motieven en beweegredenen van Leavers om op deze manier onder andere antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Is de leaver een master gaan volgen? Of heeft de leaver voor een andere (tijdelijke) vervolgstap gekozen zoals het betreden van de arbeidsmarkt?
  • Welke master is men gaan volgen? En bij welke hogeschool of universiteit?
  • Wat was de primaire reden om de switch te maken naar een andere hogeschool of universiteit?
    • Doorvragen naar aspecten als aanbod, locatie, aanzien van de hogeschool/universiteit
  • Op welke moment heeft de leaver besloten om de master elders te gaan volgen?
  • Wat vonden leavers van de informatievoorziening met betrekking tot het masteraanbod van de hogeschool of universiteit?
  • Wat had de hogeschool of universiteit kunnen doen om de leaver te behouden?

Voor het bevragen van de leavers wordt vrijwel altijd gekozen voor telefonisch onderzoek eventueel aangevuld met online onderzoek.  Telefonisch onderzoek is bij dit type onderzoek een geschikt middels vanwege het feit dat veldwerkmedewerkers kunnen doorvragen naar de daadwerkelijke motieven, drempels, meningen en verbeterpunten van de leavers en ontstaan diepgaande inzichten. Markteffect zet voor het benaderen en afnemen van de vragenlijst onder afmelders, getrainde field-force gecertificeerde (MOA) veldwerkmedewerkers in. Deze veldwerkmedewerkers hebben veel ervaring met het bevragen van scholieren en studenten ten behoeve van onderwijsgerelateerde onderzoeken.

Ideale moment voor het uitvoeren van een bachelor leavers onderzoek zijn de maanden september, oktober en november.

*Leavers zijn bachelorstudenten die na het bepalen van de bachelor de hogeschool of universiteit verlaten zonder een mastertraject aan te gaan.


Meer weten over Bachelor leavers?


Wilt u meer informatie over het meten van de motieven van leavers en wat Markteffect voor uw onderwijsinstelling kan betekenen? Neem gerust contact op met Davy Zwegers. 


Davy Zwegers
Client consultant