Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Leisure Impact / Effectmeting

Wat levert de impactmonitor op?

Heb ik mijn doelen bereikt? De Impact Monitor geeft concreet de spin-off (het resultaat) van uw project, evenement of campagne weer. Hierbij maken we onderscheid in kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Het onderzoek geeft bijvoorbeeld inzicht in:

Kwantitatief

 • Bezoekersaantallen
 • Herhalingsbezoek
 • On site- en off site uitgaven

Kwalitatief

 • Attitudeveranderingen
 • Bezoekersstromen
 • Imagoverandering

Daarbij kan Markteffect de resultaten van het onderzoek afwegen tegenover een vergelijkbare campagne uit het verleden of uit een andere regio. Door onze samenwerking met externe deskundigen zijn wij in staat het input-output model toe te passen binnen het onderzoek, waarmee we de economische impact van toerisme en recreatie kunnen berekenen in een bepaalde regio. De Impact Monitor wordt door organisatoren veelal gebruikt ter onderbouwing van een subsidieaanvraag.

Welke inzichten biedt de Impact Monitor?

 • Wat is de economische toegevoegde waarde geweest van ons evenement of onze campagne?
 • Wat is de maatschappelijke toegevoegde waarde geweest van ons evenement of onze campagne?
 • Wat was het toeristisch effect van ons evenement of onze campagne?
 • Zijn onze bezoekers aangezet tot herhaalbezoek, imagoverandering, uitgaven?
 • Hebben we het doel of de doelen, dat we voor ogen hadden, daadwerkelijk bereikt?

Onze Impact Monitor is een onderzoeksinstrument dat is ontwikkeld in samenwerking met verschillende destinatiemarketeers. Deze kan met dezelfde basis op diverse festivals, gebieden of edities worden ingezet. Daar komt de benaming als Monitor vandaan. Deze kan echter ook eenmalig of losstaand worden toegepast.


Meer weten over de Leisure Impact / Effectmeting?

 

Wilt u meer weten over de Leisure Impact / Effectmeting? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. 


Hans de Jong
Client Consultant Leisure