Phone
🏆 Winnaar Marktonderzoeksbureau van het Jaar 2020 🏆

Marktonderzoek binnen Leisure

Marktonderzoek binnen Leisure

Markteffect kent een rijke historie aan marktonderzoek trajecten binnen het domein Leisure. We werken o.a. voor dag- en verblijfattracties, publieke- en private instanties, ontwikkelingsmaatschappijen, culturele instellingen, kennisinstellingen, projectontwikkelaars, vastgoed en voor het innovatieve MKB. Attractiepunten, Evenementen/festivals, Cultuur en beleidsmakers.

Door onze jarenlange expertise leveren we duurzaam en hoogwaardig onderzoek. Met meer dan 35 kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes brengen we onze opdrachtgevers bruikbare inzichten. We streven naar verbinding in beleving door de wisselwerking tussen conceptontwikkeling, onderzoek & marketing vorm te geven in flexibele teams. Deze teams voegen de disciplines van onderzoek, imagineering, marketing, leisurestudies en organisatiekunde samen.

Met de overname van Dynamic Concepts Consultancy in 2020 is een nieuwe stap gezet om kennis en ervaring binnen dit domein verder op te bouwen en uit te breiden.

Wij werken in de Leisure branche onder andere voor:

Enkele voorbeelden van onderzoek in de Leisure branche

Leisure Kansenkaart

Wilt u inzicht in het huidige leisure-aanbod, de leisure-behoefte en de identiteitswaarde van uw regio, stad of gebied? Met de Leisure Kansenkaart kunnen de plannen voor nieuw aanbod worden getoetst aan de behoefte van de aanwezige doelgroep(en) in een specifieke regio en aan de identiteit van het gebied. 

Leisure Belevingsonderzoek

De beleving van uw doelgroep is iets bijzonders, omdat deze zowel fysiek als mentaal van aard is. Helder inzicht in wat de beleving beïnvloedt, geeft richting aan hedendaagse marketing. Hoe beter de beleving aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep, des te positiever zij reageert op datgene dat aangeboden wordt. Wanneer het belevingseffect dusdanig sterk is, zullen zij zich gedragen als ambassadeurs van uw merk of organisatie.

Leisure Haalbaarheidsonderzoek

Bent u bezig met een nieuw concept, gebiedsontwikkeling of uitbreiding van uw huidige werkzaamheden? Wilt u graag uw idee realiseren, maar ontbreekt de informatie over de haalbaarheid ervan? Met gedegen onderzoek helpen de Leisure onderzoekers van Markteffect u aan deze belangrijke gegevens.

Leisure Impact/effectmeting

U organiseert een campagne, evenement of festival en bent benieuwd wat dit voor (economische) gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de regio of uw merkwaarde? Hiervoor hebben wij de Impact Monitor ontwikkeld. Hiermee onderzoeken we welke effecten uw campagne, evenement of festival heeft gehad op de omgeving en uw imago. We kijken bovendien hoe de kwaliteit van het aanbod wordt ervaren en wat daarin nog te verbeteren is. Hierbij bevragen we bezoekers en stakeholders, zowel regio breed als sector breed. Op deze manier krijgt u een beeld in hoeverre uw doelstellingen zijn behaald en of dit aanleiding geeft voor bepaalde vervolgstappen.

Leisure Marktverkenning

Hierbij onderzoekt Markteffect de expansie en haalbaarheid van uw attractie, destinatie, dienst of product.

Leisure Concept onderzoek

U heeft een concept en uw doelgroep is gedefinieerd, maar hoeveel mensen zullen uw product gaan afnemen of uw attractie gaan bezoeken? De intentie om een product/dienst te gebruiken, is sterk gerelateerd aan specifieke kenmerken van uw product of dienst.


Meer weten over marktonderzoek in de Leisure branche?

 

Wilt u weten welk type onderzoek het best past bij uw vraagstuk binnen de Leisure branche? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies!


Hans de Jong
Client Consultant Leisure